فیزیوتراپی و سلامت دیجیتال

0

در اینجا می خواهیم ۵ سوالی را طرح نماییم که شما باید هنگام استفاده از تکنولوژی های نوین در کلینیک فیزیوتراپی از خود بپرسید.

آیا تاکنون به رشد تکنولوژی های نوین اطلاعاتی – ارتباطی در حوزه های سلامت، رفاه و پزشکی توجه نموده اید. سلامت دیجیتال امروزه  به صورت فراگیر با برنامه های کاربردی موبایل، تجهیزات ردیابی، رسانه های اجتماعی و تکنولوژی های اطلاعات سلامت مواجه است. برای فیزیوتراپیست ها صرفنظر از اینکه در چه حوزه ای از درمان فعالیت دارند، راه های مفیدی در بهره گیری از تکنولوژی های نوین به منظور بهبود عملکرد بالینی وجود دارد. هرچند باید در ارزیابی و استفاده از محصولات در حوزه سلامت دیجیتال با هوشیاری عمل نمود. ۵ سوال کوتاه زیر قبل از به کار گیری محصولات سلامت دیجیتال بسیار مهم می باشد.

۱-      آیا این تکنولوژی از نظر بالینی مرتبط است؟

در بازار مصرف تعداد زیادی اسباب و وسایل تندرستی وجود دارند که می توانند دریچه های نوین مفیدی بر درمانهای فیزیوتراپی بگشایند. به کارگیری تجهیزات کنترل و پایش نظیر Fitbit یا Fuel Band شرکت Nike می تواند اطلاعات مفیدی درباره میزان تحرک افراد یا کیفیت خواب بیماران بدست دهد، اما سوال مهم اینست که اگر ما پیشنهاد استفاده از آنها را به بیماران خود بدهیم، چگونه این وسایل در تصمیم گیری های ما به کار می روند؟ در حقیقت مسئولیت یافتن ارتباط بالینی این تجهیزات با پروسه درمان و رابطه معنادار داده های جمع آوری شده با توصیه های درمانی و مدیریت برنامه درمان به عهده فیزیوتراپیست می باشد.

digital2

۲-      چگونه این فرآورده های تکنولوژیک با سیستم های موجود شما انطباق می یابند؟

به کارگیری بسیاری از وسایل تکنولوژیک بدون در نظر گرفتن مدت زمان و نوع فرآیند های اجرایی به کارگیری آنها در کلینیک  ممکن است به جای افزایش راندمان کار باعث تاخیر در زمان های ویزیت و درمان شده و عملاً بر کیفیت درمان اثر منفی بگذارد.

۳-      آیا داده ها به نحو امن و خصوصی در دسترس بیماران قرار می گیرند؟

حفظ حریم خصوصی هر گونه اطلاعات قابل شناسایی که شما در سیستم های پرونده های الکترونیکی جمع آوری و نگه داری می نمایید از مسائل حیاتی در بکارگیری چنین سیستم هایی است. استانداردهای مشخص محافظت از داده ها در طراحی سیستم های نرم افزاری توسط سازمانهای دولتی در کشورهای مختلف ارائه شده اند. اما به عنوان یک درمانگر بزرگترین خطر برای ما سلب اعتماد مشتریان در محافظت سوابق درمانی شخصی آنها می باشد. در عمل باید به مسئولیت قانونی خطرات موجود در نرم افزارهای مدیریت درمان و حتی تبادل تصاویر از طریق گوشی های هوشمند و تبلت و پتانسیل مسئولیت قانونی آن توجه شود.

۴-      آیا به کارگیری آنها ساده و آسان است؟

سهولت در به کارگیری این تجهیزات از نکات اساسی طراحی آنها است. علاوه بر آن تجدید نظر و بازنگری های مداوم برنامه های کاربردی از ویژگیهای مهم در توسعه و بهبود کاربری این تکنولوژیها محسوب می شود. این امر هم برای بیماران و هم درمانگرها بسیار مهم است، چرا که در غیر اینصورت توجیهی برای رها کردن روشهای قبل و استفاده از این تجهیزات وجود نخواهد داشت.

۵-      آیا این روش واقعاً نوآورانه است؟

در دنیای درخشان کسب وکار تکنولوژی همواره بدنبال ایده های  جدید و نوظهور در حوزه مدیریت سلامت است. همانطور که Paypal تجارت الکترونیک را فعال نمود، در مدیریت سلامت هم به دنبال ایده های نوآورانه در مراقبت و ارائه خدمات درمانی می باشند.

حل مسائل حوزه درمان و سلامت نیازمند راهکاری است که به صورت همزمان برای بیماران و درمانگرها و سیستم مراقبت سلامت کارایی داشته باشد. اگر ما به شکل دیجیتال به مساله و دست اندرکاران آن بیاندیشیم آنگاه امکان یافتن راهکاری واقعاً نوآورانه در این حوزه را خواهیم داشت.

سلامت دیجیتال یک حوزه عملاً موجود است که میتواند تاثیر بسزایی بر مدیریت درد، توانبخشی و سلامت فیزیکی در فیزیوتراپی بگذارد. علاوه بر این در ایجاد همکاری حرفه ای، جلوگیری از نابرابری ارائه خدمات در مناطق محروم نیز موثر است.

متناسب با رشد روزافزون این تکنولوژیها فیزیوتراپیست ها باید آگاهانه ارتباط این رشد با تغییر نتایج بالینی را دنبال نموده و در توسعه ایده های نوین نقش آفرین باشند.

اقتباس موضوع از سایت http://www.physiospot.com

پاسخ دادن به