بیست و هفتمین کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران

0

گزارش بیست و هفتمین کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران که در تاریخ ۱۵ لغایت ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ در هتل المپیک تهران برگزار شد.

 

عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - رئیس انجمن فیزیوتراپی مرکزی ایران

پاسخ دادن به