پیام رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران در کنگره سالیانه

0

پیام رئیس انجمن به مناسبت بیست و هفتمین کنگره سالیانه فیزیوتراپی:

president_message

عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - رئیس انجمن فیزیوتراپی مرکزی ایران

امکان نظردهی غیر فعال شده.