جلسه مشترک هیأت مدیره انجمن فیزیوتراپی ایران با مشاور توانبخشی وزیر بهداشت

0

 

tafahom16

جلسه مشترک هیأت مدیره انجمن فیزیوتراپی ایران با مشاور توانبخشی وزیر بهداشت جناب دکتر جعتایی در روز پنج شنبه ٩۵/١٢/١٩ از ساعت ١٢/٣٠ در محل دفتر انجمن برگزار شد . در این جلسه مطالبات و نگرانی های جامعه فیزیوتراپی در خصوص اجرای دی پی تی و مدیریت دفتر توانبخشی در وزارتخانه و آیین نامه تأسیس مؤسسات فیزیوتراپی و جامع توانبخشی به ایشان اعلام و درخواست شد تا همکاران فیزیوتراپیست با معرفی انجمن در دفاتر و کارگروههای وزارتخانه حضور پررنگ تری داشته باشند. در ادامه دکتر جغتایی ضمن ارائه گزارشی از جلسه شورای عالی برنامه ریزی در خصوص دکترای حرفه ای فیزیوتراپی ، موافقت خود را با موارد مطروحه بیان کرده و برای کمک و حمایت هرچه بیشتر از فیزیوتراپی به عنوان بخش کلیدی توانبخشی کشور اعلام آمادگی نمودند.

tafahom17

پس از این جلسه با نظر اعضای هیأت مدیره انجمن فیزیوتراپیست کامروز روحانی عضو کمیته فنی انجمن به عنوان نماینده فیزیوتراپی در دفتر توانبخشی وزارت بهداشت انتخاب شد.

tafahom18

عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - رئیس انجمن فیزیوتراپی مرکزی ایران

پاسخ دادن به