اولین نشست خبری بیست و هشتمین کنگره سالیانه و اولین کنگره بین المللی انجمن فیزیوتراپی ایران

0

اولین نشست خبری بیست و هشتمین کنگره سالیانه و اولین کنگره بین المللی انجمن فیزیوتراپی ایران امروز با حضور خبرنگاران خبرگزاریها و جراید در محل انجمن فیزیوتراپی ایران برگزار شد.

p12 p1 p5 p2 p3 p4 p6 p7 p8 p9 p10

عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - رئیس انجمن فیزیوتراپی مرکزی ایران

پاسخ دادن به