آئین نکوداشت استاد فرزانه دکتر “اسماعیل ابرهیمی تکامجانی”

0

معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور در آئین نکوداشت استاد فرزانه دکتر “اسماعیل ابرهیمی تکامجانی” ارتقاء جایگاه رشته فیزیوتراپی، ارتقاءبخشی به جایگاه جامعه فیزیوتراپی و نهادینه کردن مهارت‌های بالینی و یدی در خدمات فیزیوتراپی را از خدمات وی برشمرد و گفت: باید بتوانیم از ظرفیت این انسان‌های فرهیخته بهره‌مند شویم.

IMG_20170820_212400         IMG_20170820_235554 photo_2017-08-22_09-13-47photo_2017-08-22_09-11-29 photo_2017-08-22_09-11-36 photo_2017-08-22_09-11-44 photo_2017-08-22_09-12-09 photo_2017-08-22_09-12-18 photo_2017-08-22_09-12-24 photo_2017-08-22_09-12-32 photo_2017-08-22_09-12-40 photo_2017-08-22_09-12-46 photo_2017-08-22_09-13-01 photo_2017-08-22_09-12-55 photo_2017-08-22_09-11-21

عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - رئیس انجمن فیزیوتراپی مرکزی ایران

پاسخ دادن به