پانل سرنوشت ساز چشم انداز Entery Level Qualification در دنیا با تاکید بر DPT برای فیزیوتراپیستها

0

کنگره جهانی WCPT با حضور رییس کنفدراسیون جهانی فیزیوتراپی ، رییس انجمن فیزیوتراپی ایران، رییس انجمن فیزیوتراپی ایالات متحده آمریکا، رییس انجمن فیزیوتراپی انگلستان و رییس انجمن فیزیوتراپی تایوان

یکشنبه ٢ جولای ٢٠١٧، ساعت ١١ تا ١٢:٣٠، کیپ تاون، آفریقای جنوبی

 

photo_2017-08-22_09-10-54 photo_2017-08-22_09-10-46 photo_2017-08-22_09-09-59 photo_2017-08-22_09-09-39 photo_2017-08-22_09-10-36 photo_2017-08-22_09-09-51 photo_2017-08-22_09-09-21photo_2017-08-22_09-13-10 photo_2017-08-22_09-09-06

عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - رئیس انجمن فیزیوتراپی مرکزی ایران

پاسخ دادن به